Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Komunikat - wymiana istniejących wodomierzy na nowe z modułem odczytu radiowego

Komunikat - wymiana istniejących wodomierzy na nowe z modułem odczytu radiowego

 

Gmina Brzeziny w bieżącym roku podjęła decyzję o przeprowadzeniu pilotażowego programu wprowadzającego radiowy (zdalny) odczyt wskazań wodomierzy na terenie wybranych miejscowości w gminie Brzeziny tj. Grzmiąca, Janinów, Tworzyjanki oraz dla mieszkańców miejscowości Lisowice korzystających z wody zasilanej z ujęcia wody w Przecławiu.

W tym celu prowadzona będzie wymiana istniejących wodomierzy na nowe z modułem odczytu radiowego.

Mając na względzie powyższe prosimy o zapewnienie dostępu do nieruchomości w celu wykonania wymiany i obecność podczas czynności. Wymiana wodomierza udokumentowana będzie w formie protokołu spisanego z udziałem użytkownika.

Realizacja prac przebiegać będzie wg wstępnego harmonogramu:

 

Grzmiąca:                 od 29 czerwca 2020 r do 3 lipca 2020 r.

Janinów:                    od 6 lipca 2020 r. do 9 lipca 2020 r.

Lisowice:                   w dniu 10 lipca 2020 r.

Tworzyjanki:            od 10 lipca 2020 r.  do 17 lipca 2020 r.

 

W przypadku braku możliwości udostępnienia nieruchomości w wyżej określonym terminie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 630 37 42..

 

Pracownicy wykonujący wymianę będą wyposażeni w środki ochronne i zabezpieczające takie, jak: maseczki i płyny dezynfekujące.