Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Brzeziny - 2020 r.

 

pdfPOSESJE TRUDNODOSTĘPNE

pdfADAMÓW, EUFEMINÓW, GAŁKÓWEK-KOLONIA, HELENÓW, JORDANÓW, IGNACÓW

pdfJAROSZKI, MAŁCZEW, PAPROTNIA, POLIK, TEODORÓW, WITKOWICE

pdfBUCZEK, JANINÓW, DĄBRÓWKA DUŻA, DĄBRÓWKA MAŁA, GRZMIĄCA, POĆWIARDÓWKA

pdfBIELANKI, ŻABIENIEC, STRZEMBOSZEWICE, HELENÓWKA, TADZIN, MARIANÓW KOŁACKI, PRZECŁAW, ROZWORZYN, MICHAŁÓW, SYBERIA, PIEŃKI HENRYKOWSKIE, SZYMANISZKI, HENRYKÓW, JABŁONÓW

pdfBRONOWICE, SADOWA, GAJ, KĘDZIORKI, PRZANÓWKA, TWORZYJANKI, ZALESIE, BOGDANKA, ROCHNA, ŚCIBIORÓW, STARE KOLUSZKI

 

 

 

Uchwały Rady Gminy Brzeziny dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów

 

UCHWAŁA NR XX/122/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XX/123/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny

 

UCHWAŁA NR XX/124/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

UCHWAŁA NR XX/125/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

UCHWAŁA NR XX/126/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

załącznik - wzór deklaracji

załącznik - wzór oświadczenia

 

 

INFO - praktyczne wskazówki dotyczące segregacji odpadów

 

 0001 segr

 

0002 segr

 

 

 pobierz plik - ulotka SegreGo

 

Dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę - Gospodarka Odpadami

 

 

0001

 

0002

 

 pobierz plik - ulotka BLISKO

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.