Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Brzeziny - 2020 r.

 

pdfPOSESJE TRUDNODOSTĘPNE

pdfADAMÓW, EUFEMINÓW, GAŁKÓWEK-KOLONIA, HELENÓW, JORDANÓW, IGNACÓW

pdfJAROSZKI, MAŁCZEW, PAPROTNIA, POLIK, TEODORÓW, WITKOWICE

pdfBUCZEK, JANINÓW, DĄBRÓWKA DUŻA, DĄBRÓWKA MAŁA, GRZMIĄCA, POĆWIARDÓWKA

pdfBIELANKI, ŻABIENIEC, STRZEMBOSZEWICE, HELENÓWKA, TADZIN, MARIANÓW KOŁACKI, PRZECŁAW, ROZWORZYN, MICHAŁÓW, SYBERIA, PIEŃKI HENRYKOWSKIE, SZYMANISZKI, HENRYKÓW, JABŁONÓW

pdfBRONOWICE, SADOWA, GAJ, KĘDZIORKI, PRZANÓWKA, TWORZYJANKI, ZALESIE, BOGDANKA, ROCHNA, ŚCIBIORÓW, STARE KOLUSZKI

 

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Brzeziny - 2019 r.

pdfPosesje trudnodostępne

pdfAdamów, Eufeminów, Gałkówek, Helenów, Jordanów, Ignaców 

pdfJaroszki, Małczew, Paprotnia, Polik, Teodorów, Witkowice

pdfBuczek, Janinów, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Grzmiąca, Poćwiarówka

pdfBielanki, Żabieniec, Strzemboszewice, Helenówka, Tadzin, Marianów Kołacki, Przecław, Rozworzyn, Michałów, Syberia, Pieńki Henrykowskie, Szymaniszki, Henryków, Jabłonów

pdfBronowice, Sadowa, Gaj, Kędziorki, Przanówka, Tworzyjanki, Zalesie, Bogdanka, Rochna, Ścibiorów, Stare Koluszki

 

 

Uchwały Rady Gminy Brzeziny dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów

 

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny

 

 

UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

 

UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

załącznik - wzór deklaracji

 

INFO - praktyczne wskazówki dotyczące segregacji odpadów

 

Opłaty za odbiór odpadów prosimy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Brzeziny

nr rachunku:  05 8781 0006 0042 9377 2000 0010,

w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

lub w kasie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny,

pok. nr 1.04.

 

* Z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na odbiór odpadów na cały 2019 rok poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w okresie przejściowym tj. styczeń - luty br. do czasu zakończenia kolejnego postępowania przetargowego.

Harmonogram odbioru odpadów - styczeń-luty 2019 r.

 

UWAGA - Odbiór odpadów biodegradowalnych z posesji - dodatkowy termin - 5 lutego 2019 r.

 

UWAGA - Korekta terminu odbioru odpadów niesegregowanych w miesiącu maj 2019 r.  - rejon 2 - informacja dla mieszkańców miejscowości: Jaroszki, Małczew, Paprotnia, Polik, Teodorów, Witkowice

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.