Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Położenie i obszar Naszej Gminy

Witamy Państwa w nowej odsłonie Gminy Brzeziny.

Gmina nasza położona we wschodniej części województwa łódzkiego, wokół 13 - tysięcznego miasta Brzeziny - administracyjnie przynależy do powiatu brzezińskiego stanowiąc 29,7 % jego powierzchni.

 

Posiadając obszar 106 km2 powierzchni, 43 miejscowości, 28 sołectw - gmina liczy 5.400 mieszkańców. W strukturze powiatowej zajmuje drugie miejsce pod względem liczby ludności i stanowi 17,24 % całej populacji powiatu.

Obszar gminy ma bardzo dogodne położenie - leży ok. 20 km od aglomeracji łódzkiej i ok. 100 km od aglomeracji warszawskiej, w ciągu drogi krajowej nr72. Południowe sąsiedztwo węzła kolejowego Miasta i Gminy Koluszki oraz północne ze skrzyżowaniem autostrad A1 i A2 Gminy Stryków to bardzo ważne atuty lokalizacyjne naszej gminy.

 

mapa lokalizacji autostrady herb 2 www

 

 

W gminie panuje dobry klimat społeczny, efektem czego jest dynamiczna rozbudowa infrastruktury. Obecnie teren niemalże całej gminy pokrywa modernizowana na bieżąco sieć wodociągowa, zmodernizowana sieć energetyczna. Planowana jest rozbudowa dostępu do szerokopasmowego internetu. Odnowionych 16 obiektów użyteczności publicznej: szkoły, remizy strażackie, wiejskie domy kultury stanowi zaplecze, ogniska krzewienia i kultywowania tradycji regionu. Sieć gminnych dróg asfaltowych o łącznej długości 80 km zapewnia szybką dostępność do pięknych terenów krajobrazowych objętych Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich i urokliwych dolin rzeki Mrogi w Rochnie i Tworzyjankach. Oznakowane szlaki sprzyjają turystyce pieszej, rowerowej i konnej.


Samorząd i mieszkańcy są przychylni dla każdego przybysza. Kto raz odwiedzi gminę, pozostanie tu lub będzie powracał, ponieważ znajdzie tu wszystko, co najlepsze: piękne tereny, czyste środowisko, dobre wewnętrzne drogi asfaltowe utrzymane również w dostępności przejazdowej zimą, miejsca wypoczynku w trzech ośrodkach wczasowych, dobre warunki i przyjazny klimat do inwestycji, a przede wszystkim pracowitych, solidnych i gościnnych mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy