Ułatwienia dostępu

Skip to main content

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI W 2024 ROKU

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI W 2024 ROKU

Wójt Gminy Brzeziny informuje, o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - przymrozkami wiosennymi.

Więcej informacji oraz wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, pok. 1.19. Nr telefonu do kontaktu: 46 874 32 29.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny w godz. 8:00-16:00.

UWAGA! Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024. We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię WSZYSTKICH działek (również tych, na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024r.)

Poniżej załączniki konieczne do dołączenia do wniosku.

Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka

Załącznik nr 1 - Wniosek_o_oszacowanie_szkód_przez_komisję_w_gospodarstwie_rolnym

Załącznik nr 2 - Oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_poniesionych_szkodach

Załącznik nr 3 - Oświadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkodach_w_uprawach_trwałych

Załącznik nr 4 - Informacja_dotycząca_przetwarzania_danych_osobowych