Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w 2024 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w 2024 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w 2024 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Brzeziny.

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA