Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zmiana przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny

Zmiana przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny

Wójt Gminy Brzeziny informuje, że od 1 grudnia 2023r. nastąpi zmiana przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny. Od tego dnia usługę wykonywać będzie firma Eneris Surowce S.A. Z tego powodu zmianom ulegnie harmonogram obioru odpadów w grudniu bieżącego roku. Aktualny terminarz dostępny jest w Urzędzie Gminy Brzeziny, na stronie internetowej www.gminabrzeziny.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”, a także jest do pobrania poprzez aplikację BLISKO.