Informacja z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI