Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2023r.”

Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2023r.”

Logo WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2023r.”
współfinansowane jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w łącznej wysokości 97.338,00 zł

Wartość ogólna zadania: 108.153,44 zł

Forma przyznanej pomocy: dotacja w wysokości 97.338,00 zł

Zakres prac obejmuje:
- pakowanie, załadunek wyrobów zawierających azbest z terenu czterdziestu ośmiu nieruchomości wraz z ich transportem, rozładunkiem i przekazaniem do miejsca utylizacji lub składowania;
- demontaż, pakowanie, załadunek wyrobów zawierających azbest z terenu jednej nieruchomości wraz z ich transportem, rozładunkiem i przekazaniem do miejsca utylizacji lub składowania.

www.wfosigw.lodz.pl