Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Brzeziny ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Brzeziny – III postępowanie przetargowe

Gmina Brzeziny ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Brzeziny – III postępowanie przetargowe

Gmina Brzeziny ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Brzeziny – III postępowanie przetargowe

Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 14.03.2023 r., do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny