Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Brzeziny ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Brzeziny – II postępowanie przetargowe

Gmina Brzeziny ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Brzeziny – II postępowanie przetargowe

Gmina Brzeziny ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Brzeziny – II postępowanie przetargowe

Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 28.02.2023 r., do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny