Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja Starosty Brzezińskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice oraz Zalesie, położonych w gminie Brzeziny.

Informacja Starosty Brzezińskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice oraz Zalesie, położonych w gminie Brzeziny.

Informacja Starosty Brzezińskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice oraz Zalesie, położonych w gminie Brzeziny.