Zarządzenie nr 263/2022 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeziny oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu.