Na rządową dopłatę za prąd mogą liczyć wszystkie gospodarstwa domowe, w których podstawowe źródło ogrzewania w domu zasilane jest energią elektryczną, wykorzystując do tego m.in. pompę ciepła. Warto pamiętać, że wniosek o dodatek energetyczny mają prawo złożyć tylko gospodarstwa domowe, które wcześniej uzyskały wpis lub zgłosiły główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z paneli fotowoltaicznych nawet, gdy do ogrzewania domu wykorzystują pompę ciepła. O jednorazowy dodatek nie mogą się też ubiegać rodziny, które złożyły już wniosek o dopłatę do innego opału, m.in. węgla, drewna, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG. Dofinansowanie do prądu można otrzymać tylko na jeden adres.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dofinansowania do prądu złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostaną bez rozpoznania.