Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zarządzenie Nr 222/2022 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 24.10.2021 r.

Zarządzenie Nr 222/2022 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 24.10.2021 r.

Zarządzenie Nr 222/2022 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 24.10.2021 r.

w sprawie: konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.