Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi opublikował listę miejsc wydawania tabletek jodku potasu (TYLKO W RAZIE OGŁOSZENIA STOSOWNEGO ALARMU). Na terenie Gminy Brzeziny są to:

🔴 SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGDANCE (Bogdanka 5),
🔴 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE DUŻEJ (Dąbrówka Duża 60),
🔴 SZKOŁA PODSTAWOWA W GAŁKÓWKU KOLONII (Gałkówek Kolonia 38)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego?fbclid=IwAR0xQmgNI9wReIQfn_A-p6su_sgPYcCDmEifluRuyLQun9H0pB2wlKVZOcg

JODEK1

JODEK1

JODEK2

JODEK2