UWAGA!


Wójt Gminy Brzeziny informuje, że na terenie Gminy Brzeziny odbędzie się dodatkowy, bezpłatny odbiór elektroodpadów.

Od dnia 22 września 2022r. do 6 października 2022r. pod numerem telefonu 42 646-90-94 (czynny w godzinach 8.30-15.30) można zlecić odbiór zużytego sprzętu elektronicznego.

Odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji zgłaszającego.