Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Artykuł dotyczący odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeziny..

Artykuł dotyczący odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeziny..

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który dotyczy ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, szczególnie bioodpadów.

odpady komunalne