logotypzdalnaszkola

logotypzdalnaszkola

 

Ministerstwo Cyfryzacji  po raz kolejny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu „ uruchomiło program pn „Zdalna Szkoła + „ .Od 15 maja 2020 roku  ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach.

 

Program przeznaczony jest głównie dla rodzin wielodzietnych (3+). Ponownie Gminy mają możliwość wnioskowania o granty. Głównym kryterium  przydziału jednostki samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii jest  liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Gmina Brzeziny znajduje się  w III kategorii i w związku z tym wysokość dofinansowania w ramach programu „ ZDALNA SZKOŁA + „ wynosi  55 000,00 zł.

 

Gmina Brzeziny w trosce o uczniów i nauczycieli w dniu 3 czerwca 2020 roku wystąpiła z zaproszeniem do złożenia ofert na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb umożliwienia  prowadzenia zdalnie zajęć lekcyjnych przez placówki oświatowe z terenu Gminy Brzeziny.

 

W dniu 8 czerwca 2020 roku po wybraniu najkorzystniejszej oferty dokonano zakupu 21 sztuk laptopów  HP 250 G7 wraz z 21 sztukami  programu  MS Office 2019 EDU z wbudowaną kamerą  w ramkę ekranu, wyposażonych w mikrofon o  łącznej wartości brutto  54 915,00 zł.

W dniu 18 czerwca 2020 roku Gmina Brzeziny złożyła  do Ministerstwa  Cyfryzacji wniosek o zrefundowanie z grantu, z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I –powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1: „Wyeliminowanie  terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego  internetu o wysokich przepustowościach”  pn.  „ZDALNA SZKOLNA  + . Gmina wnioskowała o refundacje kwoty  54 915,00 zł.

 

W dniu  6 sierpnia  2020 roku komputery wraz z oprogramowaniem zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Bogdance, Dąbrówce Dużej  a w dniu 18 sierpnia do Szkoły Podstawowej w  Gałkówku-Kolonii. Do każdej ze szkół trafiło po 7 sztuk laptopów.

Gmina Brzeziny w dniu 27 sierpnia 2020 roku podpisała umowę o powierzenie grantu.

Wsparcie otrzymali najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie, w tym z rodzin wielodzietnych (3+). Jednym ze sposobów zabiegających rozprzestrzenianiu się wirusa w czasie epidemii jest dbanie o zdrowie i edukacje mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Gmina Brzeziny miała możliwość zapewnienia pomocy swoim mieszkańcom.

 

 

 

 received 351180549209486

received 351180549209486

 

received 747132899444823

received 747132899444823

 

received 1388560254663017

received 1388560254663017