Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Realizacja projektu w ramach naboru ,,Infrastruktura sołecka na plus’’ w sołectwie na terenie gminy Brzeziny (cz. II)

Dotacje 2023 Tablice Soleckie Finansowanie

Realizacja projektu w ramach naboru ,,Infrastruktura sołecka na plus’’ w sołectwie na terenie gminy Brzeziny

Gmina Brzeziny w maju bieżącego roku, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach ,,Infrastruktura sołecka na plus’’.
W dniu 20 lipca 2023 roku przedstawiciele Gminy Brzeziny oraz sołectwa Grzmiąca podpisali umowę z przedstawicielami Województwa Łódzkiego w przedmiocie przyznanej dotacji celowej w wysokości 69 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację majątkowych zadań własnych gminy w zakresie projektu pod nazwą ,, Sceną jest nasza wieś a My jej aktorami – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej’’. Realizacja powyższego w sołectwie Grzmiąca, gm. Brzeziny umożliwi stworzenie miejsca do rozwoju twórczości, kreatywności, rekreacji i sportu dla wszystkich grup wiekowych. Będzie to pierwsza stała scena zewnętrzna, udostępniona społeczności lokalnej w sołectwie Grzmiąca. Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców, zwiększenie dostępu do rekreacji, kultury i edukacji, a zarazem stworzenie warunków dla kapitału społecznego w budowaniu poczucia przynależności i wartości społeczeństwa.

Termin zakończenia realizacji projektu ustalono do dnia 31 grudnia 2023 r.