znaki strona www

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu

Opis inwestycji: W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu. W zakres prac wchodzić będą usprawnienia termomodernizacyjne wynikające z opracowanego audytu energetycznego (m.in. docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja c.w.u, ogrzewania elektrycznego, oświetlenia wewnętrznego) oraz inne niezbędne prace budowlane.

Całkowita wartość zadania wynosi 300.000,00 złotych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% kosztów zadania, tj. w kwocie 270.000,00 złotych.

Tablica informacyjna Renia Dejak stacja uzdatniania wody w Przecławiu

Tablica informacyjna Renia Dejak stacja uzdatniania wody w Przecławiu