znaki strona www

Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Adamów, Małczew i Witkowice. Przebudowywane drogi łączą miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Szacunkowa długość dróg objętych inwestycją wynosi ok. 3 km. Poprawa stanu technicznego dróg zapewni spójność społeczno-gospodarczą obszarów, na których funkcjonowały PPGR z pozostałą częścią gminy oraz zwiększy potencjał i możliwości rozwoju. Realizacja inwestycji poprawi jakość życia mieszkańców zapewniając właściwe warunki komunikacji a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość zadania wynosi 3.405.078,45 złotych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% szacunkowych kosztów zadania, tj. w kwocie 2.940.000,00 złotych.

Tablica informacyjna Renia Dejak przebudowa dróg na terenie Gminy Brzeziny

Tablica informacyjna Renia Dejak przebudowa dróg na terenie Gminy Brzeziny