Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii

znaki strona www

Nazwa inwestycji: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii

Opis inwestycji: W ramach zadania planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii wraz z niezbędną infrastrukturą, wyposażeniem oraz trybunami. Powstała infrastruktura sportowa będzie wykorzystywana zarówno przez uczniów szkoły podstawowej ale także przez młodszych i starszych mieszkańców gminy chcących uprawiać sport. Obiekt będzie również wykorzystywany do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.050.804,97 złotych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% kosztów zadania, tj. w kwocie 945.724,47 złotych.

 

Tablica informacyjna Renia Dejak