Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeziny

Realizacja inwestycji polega na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdanka, Stare Koluszki i Rochna w ciągu drogi lokalnej, na odcinku o długości ok. 900 m. Nad robotami budowlanymi ustanowiony zostanie nadzór inwestorski. W stanie obecnym przedmiotowa droga nie jest oświetlona. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na drodze poprzez zwiększenie widoczności uczestników ruchu, a także poprawi jakość życia mieszkańców.

Całkowita wartość zadania wynosi 183.762,00 złotych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% kosztów zadania, tj. w kwocie 165.385,80 zł.

Tablica informacyjna Renia Dejak budowa oświetlenia ulicznego