zdj0

zdj0
 

 

Gmina Brzeziny zakończyła realizację tzw. grantu sołeckiego, czyli projektu lokalnego współfinansowanego środkami z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w sołectwie Zalesie.

Projekt pn. ,,Doposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Bogdanka - gmina Brzeziny wraz z malowaniem pomieszczeń” prowadzony był od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r.

W ramach działań lokalnych doposażono świetlicę środowiskową w Bogdance w meble ze stali kwasoodpornej tj. stoły robocze, regały, wózek gastronomiczny, okap kuchenny oraz kuchnię gazową, bojler elektryczny i drobny sprzęt kuchenny.

Realizacja projektu przyczyniła się również do odświeżenia pomieszczeń w obiekcie poprzez przeprowadzenie w nim niezbędnych prac malarskich. Farby zakupione zostały w ramach grantu, natomiast w prace malarskie osobiście zaangażowali się mieszkańcy sołectwa Zalesie.

Wartość grantu wynosiła 21 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego stanowiło kwotę 10 000,00 zł.

 

 

pomalowana dua sala w obiekcie

pomalowana dua sala w obiekcie
pomalowana szatnia
pomalowana szatnia
pomalowana azienka damska
pomalowana azienka damska
pomalowana azienka mska
pomalowana azienka mska
kuchnia gazowa
kuchnia gazowa
okap ze stali kwasoodpornej
okap ze stali kwasoodpornej
drobne wyposaenie kuchenne
drobne wyposaenie kuchenne
regay ze stali kwasoodpornej
regay ze stali kwasoodpornej