Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gospodarka łowiecka i leśna

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.11.2023.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

RIiRG.615.11.2023.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.8.2023.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

RIiRG.615.8.2023.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.7.2023.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Sokół" z siedzibą w Łodzi:

RIiRG.615.7.2023.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.8.2022.MS dotyczące zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia jednego polowania zbiorowego Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

RIiRG.615.8.2022.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.7.2022.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz dodatkowego polowania zbiorowego Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

RIiRG.615.7.2022.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.6.2022.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

RIiRG.615.6.2022.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.5.2022.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

RIiRG.615.5.2022.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.4.2022.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowychKoła Łowieckiego "Sokół" z siedzibą w Łodzi:

RIiRG.615.4.2022.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.3.2022.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Brzezina" z siedzibą w Kołacinie:

RIiRG.615.3.2022.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.2.2022.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

RIiRG.615.2.2022.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.1.2022.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Sokół" z siedzibą w Łodzi:

RIiRG.615.1.2022.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.12.2021.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Sokół" z siedzibą w Łodzi:

RIiRG.615.12.2021.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.12.2021.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Sokół" z siedzibą w Łodzi:

RIiRG.615.12.2021.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.10.2021.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Diana" z siedzibą w Łodzi:

RIiRG.615.10.2021.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.9.2021.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

RIiRG.615.9.2021.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.10.2019.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Sokół" z siedzibą w Łodzi:

pdfRIiRG.615.10.2019.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.9.2019.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Brzezina" z siedzibą w Kołacinie:

pdfRIiRG.615.9.2019.MS.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.8.2019.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Diana" z siedzibą w Łodzi:

pdfRIiRG.615.8.2019.MS.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.5.2019.MS z dn. 18.06.2019 r.

pdfRIiRG.615.5.2019.MS.pdf

 

Obwieszczenie sygn. RIiRG.615.11.2019.MS dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku:

pdfRIRG.615.5.2019.MS.pdf