21-22.09 - Dodatkowy i ostateczny termin wymiany wodomierzy dla miejscowości Polik, Adamów, Szymaniszki, Henryków, Rochna.

Komunikat.pdf