Drukuj

Mieszkańcy Gminy Brzeziny są zobowiązani do regulowania opłat z tytułu  podatków,  opłat lokalnych oraz  opłat za wodę i ścieki,  na rachunki indywidualne wskazane  na nakazach płatniczych, zawiadomieniach i fakturach.

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH DLA GMINY BRZEZINY ORAZ URZĘDU GMINY BRZEZINY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ANDRESPOLU ODDZIAŁ W BRZEZINACH UL. SIENKIEWICZA 8, 95-060 BRZEZINY:

Rachunek przeznaczony do dokonywania wpłat z tytułu :

96 8781 0006 0042 9377 2000 0700

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rachunek przeznaczony do dokonywania wpłat z tytułu:

05 8781 0006 0042 9377 2000 0010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rachunek przeznaczony do dokonywania wpłat z tytułu :

86 8781 0006 0042 9377 2000 0880

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rachunek przeznaczony do dokonywania wpłat z tytułu:

08 8781 0006 0042 9377 2000 0150