Drukuj

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że od 01.09.2017 zmianie ulegają zasady zbiórki odpadów w tym ilość zbieranych frakcji wraz z urządzeniami do ich gromadzenia:

 

Informujemy że worki w kolorze żółtym i niebieskim zostaną rozdane na każdą posesję. Pierwszy raz dostarczone zostaną do końca października a następnie będą wymieniane worek pusty za worek pełny. Dodatkowo worki będzie można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy.

Każda z posesji otrzyma komplet naklejek oznaczający odpowiednie rodzaje odpadów które trzeba będzie nakleić na posiadane kosze a następnie do tak oznaczonych pojemników wrzucać zgodnie z powyższą instrukcją właściwe odpady.

Informujemy też że terminy odbioru żółtych i niebieskich worków będą odbywały się w terminie odbioru odpadów oznaczonym w harmonogramie jako „segregowane suche”, komunalnych niesegregowanych/ pozostałości po segregacji odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych tak jak dotychczas bez zmian. Jedynym dodatkowym odbiorem będzie odbiór raz na kwartał szkła i 2017 r będą to poniższe daty:

W przypadku zapytań można kontaktować się z Urzędem Gminy nr tel. (46) 874-32-29 lub z firmą Tonsmeier Centrum sp. z o.o. nr tel. (46) 830-35-25.

 

 {jd_file file==5}