Korzystanie z witryny gminabrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).

Dzisiaj jest 26 kwietnia 2018 roku, imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda.

Rolnictwo i ochrona środowiskawfosrlodz_464.                                                weksylia-herb_2301

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2017 r.” zostało dofinansowane w ramach dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania wynosiła: 13 154,40 zł;

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 10 039,00 zł;

Gmina Brzeziny: 131,98 zł;

Wkład własny mieszkańca: 2 983,42 zł;

 

W ramach zadania zostało unieszkodliwione 28,61 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym 4,96 Mg zostało zdemontowanych, a 23,65 Mg odebranych z nieruchomości. Zadaniem zostało objętych 14 nieruchomości na terenie Gminy Brzeziny.

 

 


 

Zaplanowanie i utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej Badam, odkrywam, chronię - myślę ekologicznie  przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu "Nasza Eko-pracownia"

 Nazwa zadania: Projekt eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej: Badam, odkrywam, chronię - myślę ekologicznie

Wartość ogólna zadania: 41 176 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 35 000 zł. obejmująca sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz w 50% sprzętu multimedialnego, komputerowego i fotograficznego.

Z środków Gminy Brzeziny wykonano prace remontowe oraz sfinansowano 50% sprzętu multimedialnego, komputerowego i fotograficznego.

Projekt eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej: Badam, odkrywam, chronię – myślę ekologicznie obejmuje zaprojektowanie pracowni i szereg działań związanych z edukacją przyrodniczo-ekologiczną realizowanych w ramach lekcji  przyrody w klasach IV-VI, edukacji przyrodniczej w klasach I-III i oddziałach przedszkolnych, godzin z wychowawcą w klasach IV-VI, a także na lekcjach języka polskiego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i komputerowych oraz terapii pedagogicznej. Zadania będą realizowane na spotkaniach Szkolnego Koła PTOP Salamandra i koła matematyczno-ekologicznego. Dla celów projektu zostały napisane przez nauczycieli programy własne. W klasach młodszych opracowano cykl 3 programów na cały etap nauki, w każdym roku inny dla danej grupy uczniów. I tak w I klasie – Program Mali podróżnicy, w klasie II – Program Mali odkrywcy, a w III – Mali badacze. W klasach starszych będą wypełniane zadania programu zajęć przyrodniczo-ekologicznych Przyroda wokół nas i programu ekologicznego Żyj z przyrodą w zgodzie oraz Matematyka okiem badacza, a dla uczniów kl. I – VI przeznaczony jest program Żyj zdrowo i bezpiecznie, bez nałogów i uzależnień promujący zdrowy styl życia związany nierozerwalnie z ekologicznym myśleniem.  Eko-pracownia pozwoli na pełną realizację celów i zaplanowanych zadań. W sali będą odbywać się prelekcje, spotkania z ekspertami, pokazy, konkursy, lekcje otwarte dla rodziców i spotkania z rodzicami.  Projekt obejmuje wiele zadań włączających do pracy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.

Pomysł pracowni opiera się na radykalnej zmianie w aranżacji wnętrza. Ponieważ sala nie jest duża, należy maksymalnie wykorzystać jej przestrzeń, a także „poszerzyć” pracownię przez zagospodarowanie ścian i wnęki na korytarzu przy klasie. Innowacją w urządzeniu eko- pracowni jest stworzenie mini laboratorium, czyli w praktyce stanowisk badawczych pod oknami i zaopatrzenie sali w takie wyposażenie, które pozwoli na stosowanie innowacyjnych metod, form, treści w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przyrodniczo-ekologicznych przez wszystkich uczniów szkoły.

Powstanie pracowni zdecydowanie poprawi warunki nauczania i uczenia się oraz realizację celów przygotowanych programów własnych, które obejmują m.in. w zakresie kształcenia i wychowania:

- zainteresowanie światem przyrodniczym, jego różnorodnością i pięknem;

- wzbogacanie wiadomości o środowisku przyrodniczym;

- wskazywanie zależności istniejących w przyrodzie;

- wskazywanie współzależności człowieka i środowiska;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;

- wskazywanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody;

- uzasadnianie konieczności prowadzenia zrównoważonego rozwoju, życia w zgodzie z naturą;

- uzasadnianie konieczności ochrony różnorodności biologicznej w skali lokalnej i globalnej;

- wskazywanie negatywnych i pozytywnych działań człowieka w środowisku naturalnym;

- kształtowanie odpowiedzialności za skutki własnych działań i decyzji;

- kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.

Eko-pracownia będzie „bazą” dla zajęć warsztatowych w terenie, wycieczek pieszych i rowerowych po PKWŁ. Zapewni uczniom nie tylko atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy, ale i prezentacji interesujących ich tematów związanych ze środowiskiem przyrodniczym i propagowaniem wiedzy ekologicznej. Działania związane z projektem upowszechnią wśród uczniów postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, przestrzeganie zasad zachowania na terenach chronionych, podejmowanie zadań proekologicznych, dbanie o własne zdrowie. Uwrażliwią na piękno przyrody, w tym  własnego regionu. Nauczą rozpoznawania i wskazywania zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z działalności człowieka, a także zagrożeń dla człowieka wypływających ze środowiska.

 

 

 

**********************************************

 

PROJEKT pn.:

 

"Młody przyrodnik"

- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii

dofinansowany ze środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania:

 

30.901.00 PLN

 

Wysokość oraz forma dofinansowania

ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

 

26.201,00 PLN

Dotacja na dofinansowanie zadania nie więcej niż 85% wartości kosztu całkowitego zadania

 

Opis zakresu projektu:

 

      Nowopowstała ekopracownia została pomalowana i wyposażona w nowoczesne meble, w których są przechowywane pomoce dydaktyczne. Nowe stoliki oraz krzesełka dla uczniów pozwalają na różne warianty ustawienia, w zalezności od tematyki prowadzonych zajęć. W pracowni został zainstalowany ekran z projektorem, który został podłączony do komputera oraz mikroskopu z kamerą. Takie rozwiązanie pozwala uatrakcyjnić zajęcia i w pełni wykorzystać możliwości edukacyjne dostępne w świecie cyfrowym. Pomoce dydaktyczne zakupione do ekopracowni zostały tak dobrane, aby uczniowie mogli prowadzić samodzielne obserwacje, wykonywać doświadczenia przyrodniczo-ekologiczne, a także wykonywać pomiary w najbliższej okolicy.

 

© 2018 Gmina Brzeziny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody Gminy Brzeziny jest zabronione.