Uchwały Rady Gminy Brzeziny dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów

 

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny

 

 

UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

 

UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

załącznik - wzór deklaracji

 

INFO - praktyczne wskazówki dotyczące segregacji odpadów

 

Opłaty za odbiór odpadów prosimy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Brzeziny

nr rachunku:  05 8781 0006 0042 9377 2000 0010,

w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

lub w kasie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny,

pok. nr 1.04.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Brzeziny - 2019 r.

- obowiązujący w przypadku umowy całorocznej zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

* Z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na odbiór odpadów na cały 2019 rok poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w okresie przejściowym tj. styczeń - luty br. do czasu zakończenia kolejnego postępowania przetargowego.

Harmonogram odbioru odpadów - styczeń-luty 2019 r.

 

UWAGA - Odbiór odpadów biodegradowalnych z posesji - dodatkowy termin - 5 lutego 2019 r.

 

UWAGA - Korekta terminu odbioru odpadów niesegregowanych w miesiącu maj 2019 r.  - rejon 2 - informacja dla mieszkańców miejscowości: Jaroszki, Małczew, Paprotnia, Polik, Teodorów, Witkowice

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.