Korzystanie z witryny gminabrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).

Dzisiaj jest 23 maja 2018 roku, imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty.

Nasza Gmina rozpoczyna walkę o czyste powietrzelogotypy_552.

 

 

Nasza Gmina opracowała Plan gospodarki niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.

Jak stwierdza się w Planie głównym problemem Gminy jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Brzeziny. Jakość powietrza na danym obszarze kształtowana jest nie tylko poprzez emisję tam występującą, znaczenie ma również imisja napływowa. Ważną rolę w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń odgrywają czynniki meteorologiczne oraz fizyczno- geograficzne. Pomiary wykonane w Brzezinach wskazują na występowanie zagrożeń dla jakości powietrza w centralnej części miasta. Przekroczenia dopuszczalnych wartości 24h pochodzą głównie z emisji z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Duże zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Brzezinach wpływa negatywnie na obszar całej gminy wiejskiej Brzeziny.

 

Dlatego kluczowym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej musi stać się walka z niską emisją. Niska emisja dotyczy całego obszaru Gminy Brzeziny. Powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo niska efektywność energetyczna poszczególnych budynków na terenie Gminy. Chodzi tu szczególnie o budynki prywatne. Większość domów jest starszych niż 20 lat. Jakość ocieplenia oraz system ogrzewania nie są więc nowoczesne i efektywne. Do lat dziewięćdziesiątych energia cieplna i elektryczna była na tyle tania, że mieszkańcy nie inwestowali w dodatkowe ocieplenie ścian, dachów, szczelne okna. Później okazało się, że docieplenie obiektów jest drogie. Większość mieszkańców nie podźwignęła takich kosztów. Dlatego też, w ponad 90% domów na terenie gminy znajdują się piece węglowe. To one są odpowiedzialne za powstawanie smogu i znacznych zanieczyszczeń powietrza. Do tego dochodzi powszechna praktyka spalania w piecach odpadów bytowych. Spalany jest papier, plastik i inne nieczystości. Tworzona jest znaczna energia, ale straty dla środowiska są olbrzymie. Zmiana systemu odbioru nieczystości sprzyja zmniejszaniu się problemu. Jednak faktem jest, że miejscowości o gęstej zabudowie spowite są okresowo dymem. Sytuacja ta występuje głównie w miesiącach grzewczych, chociaż zadymienie widoczne jest również latem.

Na terenie Gminy Brzeziny najistotniejsze zanieczyszczenia pochodzą z emisji energetycznych z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii, z zakładów produkcyjnych i obiektów komunalnych. Uciążliwość jednakże charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w Gminie ogrzewana jest nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym i drewnem. Stopniowo modernizuje się kotłownie obiektów publicznych, placówek oświatowych na takie, które wykorzystują olej opałowy, jednak ich ilość jest znikoma.

 

Główne projekty przewidziane w Planie to:

  1. budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła z zastosowaniem elementów fotowoltaicznych w Szkole w Dąbrówce Dużej;
  2. budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła z zastosowaniem elementów fotowoltaicznych w Szkole w Przecławiu;
  3. ochrona środowiska naturalnego Gminy Brzeziny poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych.

 

Dzięki realizacji celów Planu infrastruktura energetyczna w gminie stać się ma bardziej przyjazna środowisku i efektywna pod względem energetycznym. Działania doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Zwiększy się tym samym jakość powietrza na terenie Gminy Brzeziny. Zmniejszy się również ilość emiterów.

 

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 data utworzenia: 2014-12-02


« powrót do archiwum aktualności
© 2018 Gmina Brzeziny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody Gminy Brzeziny jest zabronione.