Korzystanie z witryny gminabrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).

Dzisiaj jest 25 maja 2018 roku, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny.

Inwestycje 2015 roku w Gminie BrzezinyW czerwcu członkowie Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa ocenią działania podejmowane przez gminę Brzeziny w 2015 roku. Warto więc przypomnieć, jak wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji zrealizowano w minionym roku, jakie nakłady poniesiono oraz jakie środki gmina pozyskała, aby wesprzeć samorządowy budżet.

 

W roku 2015 gmina Brzeziny przebudowała i zmodernizowała łącznie 2,5 km dróg. Prace prowadzone były w miejscowościach Polik, Rochna i Bielanki. Wartość robót drogowych zamknęła się kwotą 710.090,50 zł. Gmina Brzeziny pozyskała tu dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 149.860,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w Poliku.

W roku ubiegłym zrealizowano też prace projektowe na przebudowę dróg w miejscowościach Jaroszki i Poćwiardówka. Dokumentacja została opracowana i stanowi  podstawę do przygotowania procedur inwestycyjnych w roku 2016. Na prace projektowo - kosztorysowe wydatkowano środki w wysokości 33.999,80 zł.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach wykonano również oświetlenie uliczne w miejscowości Adamów na odcinku 638 m, gdzie zainstalowano 21 opraw. Gmina zainwestowała tu w energooszczędną formę oświetlenia tj. w oprawy typu LED. Inwestycja kosztowała łącznie 129.484,31 zł.

 

Systematyczny rozwój terenów wiejskich wymaga też uzupełniania i rozbudowy istniejącej infrastruktury. Gmina Brzeziny w ubiegłym roku zainwestowała w rozbudowę sieci wodociągowej łącznie 49.945,04 zł, realizując odcinki wodociągów o łącznej długości 231 m. Przygotowano również dokumentację projektową na dalszą rozbudowę sieci w miejscowości Rochna z zaplanowaną realizacją w roku 2016.

 

W gminie Brzeziny dba się też o ochronę środowiska. W celu wyeliminowania z użytkowania starych i często nieszczelnych zbiorników na ścieki, które niejednokrotnie zatruwają glebę i wody podziemne, samorząd podjął się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych posesjach. Chęć wybudowania takich oczyszczalni w 2015 r. wyraziło 209 gospodarzy. Inwestycja obejmowała wykonanie projektu budowlanego oraz realizację robót budowlano - montażowych. Wartość zadania zamknęła się kwotą 2.665.347,29 zł. Na  przeprowadzenie tych robót gmina Brzeziny otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki niskooprocentowanej i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 247.596 zł oraz bezzwrotnej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 1.787.640,47zł. Warto podkreślić, że jest to kolejne takie działanie samorządu gminy Brzeziny. W latach poprzednich wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków już na terenie 119 nieruchomości.

 

Gmina Brzeziny sukcesywnie też wdraża i popularyzuje wśród mieszkańców nowoczesne trendy w wykorzystywaniu w codziennym życiu odnawialnych źródeł energii. Pomimo bardzo dużego zainteresowania instalacjami solarnymi, w 2015 r. udało się samorządowi  zrealizować jedynie 49 takich instalacji. Gmina nadal oczekuje na programy unijne, które pozwolą na wyposażenie prywatnych posesji w kolektory słoneczne. Na wykonanie tych instalacji w roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 725.416,00 zł z czego ok. 50% wydatków pokryto z pozyskanej przez gminę bezzwrotnej dotacji ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. w wysokości 355.398,00 zł.

 

W 2015 r. z sukcesem zakończono budowę i oddano do użytkowania salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej. Z tej pełnowymiarowej sali korzystają już uczniowie, rozwijając swoje umiejętności sportowe. Koszt budowy obiektu zamknął się kwotą 2.579.221,00 zł, z czego dofinansowanie, jakie gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wyniosło 1.353.436,93 zł, tzn. ponad 50% ogólnych kosztów zadania. W samym 2015 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 959.151,04 zł.

 

Gmina corocznie przeznacza też duże środki finansowe na termomodernizację, podwyższanie standardów, poprawę funkcjonalności i estetyki kolejnych obiektów komunalnych, których jest właścicielem. W roku 2015 zakończono prace związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Gałkówku Kolonii oraz rozpoczęto termomodernizację tego obiektu, wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku OSP w Poliku, wykonano instalację wentylacyjno - oddymiającą w budynku OSP w Helenowie, poszerzono otwory na wrota garażowe w OSP w Jordanowie oraz opracowano dokumentację projektową na zaadaptowanie budynku po mleczarni na potrzeby świetlicy wiejskiej i orkiestry strażackiej w Przecławiu. Łączne nakłady poniesione w 2015 r. na prace modernizacyjne i termomodernizacyjne budynków będących własnością gminy Brzeziny to kwota 239.664,10 zł.

 

Dzięki przynależności Gminy do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, złożono fiszkę projektową na wykonanie robót termomodernizacyjnych dla 7 obiektów użyteczności publicznej. Projekt znalazł się na liście podstawowej i ma zagwarantowane dofinansowanie na poziomie 3,5 mln zł. W bieżącym roku trwają prace związane z wykonaniem audytów energetycznych, dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz studium wykonalności.

 data utworzenia: 2016-05-19


« powrót do archiwum aktualności
© 2018 Gmina Brzeziny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody Gminy Brzeziny jest zabronione.