Korzystanie z witryny gminabrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).

Dzisiaj jest 25 maja 2018 roku, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny.

Oczyszczalnie do odbioruZakończyła się budowa 209 przydo­mowych oczyszczalni na terenie gmi­ny Brzeziny. Obecnie trwa proces ich odbioru. W latach 2010 -2011 na te­renie gminy powstało już 108 takich oczyszczalni. W planach samorządu jest pozyskanie środków na budowę kolejnych przydomowych oczyszczal­ni, jeśli pojawi się taka możliwość.

 

Jest to bowiem rozwiązanie najbar­dziej efektywne przy rozproszonej za­budowie, jaką charakteryzuje się gmi­na Brzeziny, gdzie budowa systemu kanalizacji jest ekonomicznie nieuza­sadniona, gdyż koszty przesyłu ście­ków i utrzymania zbiorczej oczysz­czalni byłyby wyższe, niż budowa przydomowych oczyszczalni, gdzie koszt eksploatacji jest także dużo niż­szy, niż wynosiłaby opłata za zużyte ścieki. Obecnie komisja składająca się z przedstawiciela Urzędu Gminy, wy­konawcy i inspektora nadzoru spraw­dza działanie oczyszczalni, a wszyst­kie uwagi są przekazywane firmie, która zobowiązana jest do usunięcia zaistniałych niedociągnięć. Aktual­nie najwięcej takich oczyszczalni po­wstało w południowej części gminy Brzeziny, m.in. w Gałkówku-Kolonii, Jordanowie, Zalesiu i Witkowicach.

 

Wybudowane na terenie gminy przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte są na technologii hybrydowej i składają się z ustawionych szerego­wo komór: osadnika gnilnego (komo­ra beztlenowa), złoża biologicznego (komora tlenowa) oraz osadu czyn­nego (komora tlenowa). Oczyszczo­ne ścieki są rozprowadzane w gruncie przy pomocy drenażu rozsączającego lub studni chłonnych. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Pro­gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wodnej w Łodzi.

 

 data utworzenia: 2015-06-25


« powrót do archiwum aktualności
© 2018 Gmina Brzeziny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody Gminy Brzeziny jest zabronione.