Korzystanie z witryny gminabrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).

Dzisiaj jest 25 maja 2018 roku, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny.

VI Rady Gminy Brzeziny 

      17 marca odbyła się VI sesja Rady Gmi­ny Brzeziny. Oprócz sprawozdania wójt Barbary Hojnackiej, która mówiła m.in. o realizowanych inwestycjach, w porządku obrad znalazły się także informacje o sta­nie bezpieczeństwa na terenie gminy za­prezentowane przez przedstawicieli stra­ży i policji, informacja Biura Powiatowego Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Rogowie na temat nowych warunków dopłat unijnych oraz sprawozdanie z realiza­cji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.

 

   Wśród podjętych uchwał istotne znaczenie dla mieszkańców miała zgoda Rady Gminy Brzeziny na zawar­cie porozumienia z gminami ościennymi w zakresie komunikacji międzygminnej. Chodzi tu o linię MPK nr 90 z Łodzi do Brzezin, która prze­biegać będzie przez centrum gminy Andrespol i gminę Brzeziny, na terenie której zlokali­zowano sześć przystanków tej linii - trzy w Jor­danowie, jeden w Adamowie i dwa w Małczewie. W dni robocze przewidziane jest sześć kursów. Uruchomienie linii będzie moż­liwe dzięki poprawie infrastruktury dro­gowej na trasie autobusu, m.in. poprzez przebudowę skrzyżowania na drodze powiatowej w Jordanowie przy wsparciu środ­ków gminnych.

 data utworzenia: 2015-03-24


« powrót do archiwum aktualności
© 2018 Gmina Brzeziny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody Gminy Brzeziny jest zabronione.