Uchwały Rady Gminy Brzeziny dotyczące nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów

 

UCHWAŁA NR XXIII/170/2012 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - POBERZ

UCHWAŁA NR XXVI/187/2013 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny - POBIERZ

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- POBIERZ

UCHWAŁA NR XXIX/166/2016 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty- POBIERZ

UCHWAŁA NR XXX/186/2016 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - POBIERZ

pobierz plik  -  wzór deklaracji - odpady komunalne

pobierz plik - wzór deklaracji - zbiorniki/szamba

>>> pobierz plik   -   HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - II półrocze 2016 r.

>>> pobierz plik   -   HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - I półrocze 2017 r.

>>> pobierz plik   -   HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2017

>>> pobierz plik   -   HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2018

Uwaga zmiana numeru rachunku bankowego – odpady komunalne !

Z dniem 31 grudnia 2015 r. zostanie zamknięty dotychczasowy rachunek bankowy – odpady komunalne

(43 8781 0006 0042 9377 2000 0490)

 

W związku z tym uprzejmie informujemy,

że od dnia

1 stycznia 2016 r. wpłat dotyczących opłat za odpady komunalne należy dokonywać na podany niżej rachunek bankowy Gminy Brzeziny:

05 8781 0006 0042 9377 2000 0010

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Brzeziny na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeziny

>>>  pobierz plik - wykaz podmiotów